Motoryzacja

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania od kradzieży auta?

• Zakładki: 63


Statystyki dotyczące kradzieży samochodów co roku utrzymują się na podobnym poziomie. Zabezpieczeniem na wypadek kradzieży samochodu jest dodatkowe ubezpieczenie AC, które obejmuje takie zdarzenie. Są jednak sytuacje, gdy ubezpieczyciel – mimo autocasco – może odmówić wypłaty odszkodowania od kradzieży auto.

AC od kradzieży auta – odmowa wypłaty odszkodowania

Podpisując każdą polisę, należy dokładnie wczytać się w treść OWU, a jakiekolwiek wątpliwości wyjaśnić z pracownikiem firmy ubezpieczeniowej. Praktycznie w każdym OWU znajdziemy zapis o możliwości odmowy wypłaty odszkodowania od kradzieży auta, gdy dojdzie do rażącego zaniedbania ze strony właściciela pojazdu:

  • zgubionego kluczyki od samochodu
  • nieodpowiednio zabezpieczony pojazd – pozostawione otwarte szyby
  • brak zabezpieczeń wymaganych przez ubezpieczyciela

Spóźnienie w opłaceniu składki AC a odmowa wypłaty odszkodowania za kradzież auta

Ponadto ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania od kradzieży auta, gdy jego właściciel spóźnił się z opłatą składki AC. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy składka AC podzielona jest na raty, właściciel pojazdu zapłacił w terminie pierwszą ratę, a spóźnił się z zapłatą kolejnej składki – wówczas ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za kradzież samochodu.

Kolejną sytuacją, gdy TU odmówi wypłaty odszkodowania, jest podanie nieprawdziwych informacji podczas wypełniania dokumentów. Zdarza się jednak, że klient TU nie wypełnił jednej rubryki przez nieuwagę – istnieją orzeczenia sądów, wskazujące że nie jest to podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania. Należy jednak z uwagą wypełniać dokumenty po uprzednim dokładnym ich przeczytaniu.

Odszkodowanie za kradzież auta a utrata bagaży

Poszkodowany, któremu skradziono samochód, może również ubiegać się o odszkodowanie za bagaże, które zostały utracone wraz z pojazdem. Wartość fotelików samochodowych czy przedmiotów znajdujących się w bagażniku wycenia rzeczoznawca. Jednocześnie w OWU może być zastrzeżenie, co do zakresu odpowiedzialności. Co do zasady biżuteria, dzieła sztuki, zabytki, przedmioty kolekcjonerskie nie podlegają ubezpieczeniu AC na wypadek kradzieży samochodu i w razie ich straty, poszkodowany nie otrzyma odszkodowania.

W przypadku, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania za skradzione auto, warto zgłosić się do specjalistów – firma odszkodowawcza po zapoznaniu się ze sprawą przedstawi sytuację osobie poszkodowanej i jeśli nie zostanie stwierdzona podstawa do odmowy wypłaty takiego świadczenia, pomoże właścicielowi skradzionego pojazdu uzyskać je od TU, w którym wykupiona była polisa AC.

Artykuł powstał przy współpracy z Kancelarią Odszkodowawczą Automobile Expert.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
55 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *